Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1. Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego www.etertech.pl (zwanej dalej „sklep internetowym”)
jest Grzegorz Żukowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Etertech Grzegorz Żukowski
z siedzibą w Warszawie, adres: 02-541 Warszawa, ul. Ludwika Narbutta 24/33, NIP 521-318-10-40; REGON 362631964

§ 2. Dane kontaktowe

1. Biuro Obsługi Klienta (+48) 505 034 346 czynne w dni robocze w godzinach od 9:00 -17:00

adres e-mail : etertech@etertech.pl ; biuro@etertech.pl

Główny punkt dystrybucji - adres doręczeń i odbiór osobisty, : 06-400 Ciechanów, ul. Cukrownicza 4

 

Słowniczek:

 

Główny punkt dystrybucji – zlokalizowany w 06-400 Ciechanów, ul. Cukrownicza 4

Punkt odbiorów osobistych – zlokalizowany w 06-400 Ciechanów, ul. Cukrownicza 4

Sklep internetowy – prowadzony przez przedsiębiorcę Grzegorza Żukowskiego pod nazwą Etertech, dostępny pod domeną www.etertech.pl

Sprzedawca – przedsiębiorca Grzegorz Żukowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Etertech Grzegorz Żukowski z siedzibą w Warszawie, adres: 02-541 Warszawa, ul. Ludwika Narbutta 24/33, NIP 521-318-10-40; REGON 362631964

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego etertech.pl , w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów:

- firmę kurierską

- Pocztę Polską S.A.

Towar- oznacza produkt przedstawiony przez sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego
lub w serwisie allegro.pl, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych
w regulaminie, między klientem a sprzedawcą.

Cena końcowa – cena towaru brutto wraz z opłatą za przesyłkę.

Terminu realizacji – czas potrzebny do skompletowania zamówienia produktów i nadania przesyłki.

Rejestracja – procedura prowadząca do utworzenia konta umożliwiającego późniejszą identyfikację Klienta podczas korzystania ze sklepu na podstawie loginu i hasła podanego przez klienta.

Konto – zbiór zasobów i uprawnień danego klienta w sklepie internetowym prowadzony przez sklep etertech.pl, w którym gromadzone są dane osobowe klienta, umożliwiające szybszą identyfikację klienta
w sklepie internetowym.

 

§ 3. Przepisy ogólne i korzystanie ze sklepu internetowego

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień
i realizacji umów sprzedaży na produkty dostępne w sklepie internetowym oraz za pomocą serwisu allegro.pl z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Dostarczania zamówionych produktów klientowi, uiszczania przez klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia klienta
do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

§ 4. Rejestracja w sklepie internetowym

 

1. Nabycie towarów możliwe jest poprzez wybranie jednej z trzech opcji składania zamówienia
w sklepie internetowym:

1.1 NOWY KLIENT – klient który nie posiada konta w sklepie internetowym , możesz złożyć zamówienie wypełniając krótki formularz podając dane niezbędne do realizacji zamówień, dzięki czemu zakupy będą szybsze i wygodniejsze. Dzięki rejestracji klient będzie mógł śledzić historię swoich zamówień. W celu rozpoczęcia procesu rejestracji klient podaje następujące dane: adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu oraz w przypadku klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą - firmę lub nazwę oraz NIP, wskazuje też miejsce dostawy towaru oraz chęć otrzymania faktury VAT. Utworzenie i korzystanie z konta w sklepie jest dobrowolne i bezpłatne.
Po dokonaniu powyższych czynności, klient otrzymuje wiadomość e-mail na wskazany adres z prośbą potwierdzenia rejestracji poprzez kliknięcie na link aktywacyjny. Potwierdzenie rejestracji powoduje aktywację konta klienta.

1.2 ZAREJESTROWNY KLIENT – klient który posiada już konto w sklepie internetowym dzięki czemu poprzez podanie adresu e-mail i hasła loguje się na swoje konto. Klient może zmienić dane podane w procesie rejestracji. W tym celu po zalogowaniu powinien w Panelu Twoje Konto w zakładce Moje dane zmodyfikować je i potwierdzić przyciskiem Zapisz dane konta. Klient posiada również dostęp do historii złożonych zamówień.

1.3 BEZ ZAKŁADANIA KONTA – tą możliwość posiadają klienci nie zarejestrowani nie posiadający konta w sklepie internetowym poprzez wybranie opcji „bez zakładania konta - składanie zamówienia bez rejestracji” i uzupełnieniu danych adresowych, wskazaniu miejsca dostawy w przypadku firm
i osób prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo podania danych firmy oraz NIP.

 

§ 5.Składanie i realizacja zamówień w sklepie internetowym

 

1. Wszystkie trzy w/w formy dokonania zakupu w sklepie internetowym wymagają akceptacji regulaminu oraz oświadczenia o następującej treści : „Oświadczam, że zapoznałem/am się
z regulaminem sklepu internetowego i akceptuję jego treść”.

2. Następnie po wybraniu jednej z trzech w/w form możliwości złożenia zamówienia klient wskazuje adres oraz sposób wysyłki, wybiera opcję dostawy i płatności za zamówiony towar:

3. Metody dostawy (koszt dostawy widoczny jest pod każdą z wybranych opcji):

3.1 Paczkomat;

3.2 Poczta Polska pobranie;

3.3 Poczta Polska;

3.4 Przedpłata kurier;

3.5 Pobranie kurier;

3.6 Odbiór osobisty ( w punkcie odbioru osobistego).

4. Metody płatności:

4.1 Płatność internetowa (dotpay) - przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności, obsługiwany przez firmę Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez sprzedawcę informacji z systemu dotpay o dokonaniu płatności przez klienta;

4.2 Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sprzedawcy w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy sprzedawcy;

4.3 Płatność za pobraniem w tym przypadku możliwość zapłaty za produkt w sposób tradycyjny (gotówką), przy odbiorze u dostawcy;

4.4 Płatność przy odbiorze osobistym ( możliwa jedynie w punkcie odbioru osobistego).

5. Następnie po wskazaniu metody dostawy i metody płatności przechodzimy do podsumowania zamówienia gdzie wyświetla nam się zamówiony towar, wybrany sposób płatności i dostawy, możemy również w tej części wystosować uwagę lub komentarz do sprzedającego oraz przechodzimy do złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty następnie wyświetla się potwierdzenie złożenia zamówienia gdzie otrzymujemy aktualny status zamówienia oraz potwierdzenie na adres e-mail oraz informację o płatności za zamówienie.

6. Zamówienia mogą być również składane drogą mailową na adres: sklep@etertech.pl , a także poprzez serwis allegro.pl na zasadach obowiązujących w tym serwisie.

7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym etertech.pl stanowi zawarcie prawnie wiążącej umowy sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a klientem.

 

§ 6. Terminy realizacji zamówień

 

1. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach 9:00 - 17:00.

2. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej sklepu oraz w e-mailu potwierdzającym zamówienie informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.

3. Zamówienia wysłane mailem, zakup w sklepie internetowym lub za pomocą serwisu allegro.pl w niedzielę, lub w dni ustawowo wolne od pracy lub poza godzinami pracy sklepu internetowego będą przyjmowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy. Dzień ten będzie traktowany jako dzień złożenia zamówienia dla potrzeb oznaczenia terminu jego realizacji.

4. Czas dostarczenia przesyłki PRIORYTET Poczta Polska - wg aktualnego regulaminy POCZTY POLSKIEJ.

5. Poprzez czas dostarczenia przesyłki rozumiemy czas począwszy od momentu odebrania przesyłki przez kuriera lub nadania jej na Poczcie, do momentu otrzymania przesyłki przez Kupującego lub otrzymania Awiza informującego o nadejściu przesyłki.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z terminem doręczenie przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek wysłanych w imieniu firmy w związku z realizowanymi zamówieniami.

7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbioru można dokonać w punkcie odbioru osobistego w dni robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na stronie internetowej sklepu, lub po wcześniejszym ustaleniu ze sprzedawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

9. W przypadku zamówienia kilku towarów o różnym czasie realizacji, obowiązuje termin najdłuższy. Terminy realizacji nie sumują się.

10. Niedokonanie wpłat w przypadku wybrania opcji „przedpłata na konto” powoduje wstrzymanie realizacji zamówienia do czasu wpływu środków na podane konto - Etertech Grzegorz Żukowski IdeaBank: 63 1950 0001 2006 5062 3156 0001. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym w postaci braku zapłaty ceny przez klienta w terminie 7 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia przez klienta. Brak zapłaty ceny przez klienta w terminie, spowoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń.

 

§ 7. Ceny towarów

1. Ceny przedstawione w sklepie internetowym oraz serwisie allegro.pl obok towarów są cenami brutto
i nie zawierają opłaty za przesyłkę. Opłata za przesyłkę uwidoczniona jest oddzielnie po kliknięciu na zakładkę koszt dostawy widoczną przy każdym towarze.
2. Ceny towarów są aktualizowane na bieżąco, kupującego obowiązuje cena towaru aktualna na chwilę składania zamówienia.

 

§ 8. Odstąpienie Konsumenta od Umowy

 

1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku
o prawach konsumenta. Termin ten jest liczony od dnia otrzymania przez Konsumenta, bądź inną osobę wyznaczoną przez Konsumenta, zakupionego towaru. Jeśli umowa obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin do odstąpienia biegnie od otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części.
2. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub skanu e-mailem na adresy podane na stronie internetowej sklepu: Formularz odstąpienia od umowy (załącznik nr 1). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

4. Konsument ma obowiązek dokonać zwrotu na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od dnia odstąpienia od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres sklepu.

5. Konsument może również, przy zachowaniu wskazanego terminu, przekazać osobiście Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do jego odbioru.
6. Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wraz z kosztami dostarczenia Towaru, przy czym Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta kosztów dodatkowych dostarczenia Towaru, jeśli Konsument wybrał inny niż zwykły najtańszy oferowany przez Sprzedawcę sposób dostarczenia Towaru. Jeśli Konsument wybrał droższy sposób dostarczenia Towaru, Sprzedawca zwraca koszty dostarczenia według najtańszego oferowanego przez siebie sposobu dostarczenia Towaru.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego
z żadnymi kosztami.
8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy
z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu. Produkt powinien być zwrócony wraz z wyposażeniem
i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (gwarancja, instrukcja obsługi itp.).

9. Sprzedawca nie przyjmie rzeczy zwróconej mu za pobraniem, chyba że Konsument wyrazi zgodę
na potrącenie kwoty pobrania z kwoty zakupu, którą Sprzedawca ma mu zwrócić z tytułu odstąpienia od Umowy.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru spowodowane korzystaniem z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania danej rzeczy.

11. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

12. Powyższe uprawnienia nie dotyczą możliwości odstąpienia od Umowy zawieranej w lokalu Sprzedawcy, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej między innymi
na sprzedaży Towarów.

§ 9. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować
w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się
do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres reklamacje@etertech.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

§ 10. Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora, która obowiązuje w czasie i na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym wydawanym przy ich sprzedaży. W takim wypadku Kupującemu przysługują niezależnie od siebie uprawnienia wynikające z gwarancji oraz rękojmi.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji można uzyskać u Sprzedawcy przed dokonaniem zakupu drogą telefoniczną, mailową lub pisemną.

3. Zgłoszenie wady Towaru Sprzedawcy w sytuacji gdy pośredniczy on w realizacji gwarancji powinno zawierać informację o wyborze reżimu odpowiedzialności z tytułu wady Towaru.

4. Odsyłany towar powinien zostać odesłany kompletnie, łącznie z akcesoriami które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie danego urządzenia, lub mogą powodować zaistnienie wady towaru.

5. Kupujący powinien zawiadomić Sprzedawcę o wadzie towaru, podając okoliczności uzasadniające zawiadomienie, termin wystąpienia wady oraz dowód zakupu. Należy również przesłać Towar na koszt Kupującego.

§ 11. Rękojmia

 

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

2. Jeżeli Towar ma wadę Klient:

2.1. może żądać obniżenia ceny; obniżenie ceny powinno odzwierciedlać rzeczywiste obniżenie wartości sprzedanej rzeczy;

2.2. może odstąpić od umowy, ale tylko w przypadku, gdy wada nie jest nieistotna; wadą nieistotną nie jest wada, która nie pozwala na używanie rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem

 

Punkty 2.1. i 2.2. nie mają zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 

2.3 może żądać usunięcia wady; usunięciem wady jest np. naprawa rzeczy;

2.4 może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

 

Punkty 2.3. i 2.4. umożliwiają Sprzedawcy możliwość odmówienia zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności
z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.

5. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.
W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
z powodu wady Towaru.

6. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia
od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

7. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia Dostawy.

8. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie
i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy
o dostrzeżonej wadzie.

§ 12. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie.

4. Dane osobowe podane przez Klientów mogą być przetwarzane w celach:

4.1 marketingu działalności Usługodawcy oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących z Usługodawcą, w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów
i realizacji innych narzędzi marketingowych,

4.2 otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zamówionego elektronicznego biuletynu (newsletter).

5. Dane osobowe Klientów są przekazywane firmom kurierskim współpracującym ze Sklepem.

6. Dane Osobowe Klientów dokonujących płatności on-line są przekazywane spółkom świadczącym usługi płatnicze, które współpracują ze Sklepem.

7. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

8. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem,
że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

9. Klient może rozwiązać umowę zawartą z etertech.pl dotyczącą określonego konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail
z tematem: „Rezygnacja z prowadzenia konta” na adres: biuro@etertech.pl. Po upływie okresu wypowiedzenia konto klienta zostanie usunięte.
10. Sklep internetowy może wykorzystywać ciasteczka. Identyfikują one przeglądarkę Klientów oraz usprawniają działanie naszych serwisów. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

 

§ 13. Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
2. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany.
Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość tworzenia odrębnych regulaminów dotyczących promocji, wyprzedaży, akcji marketingowych.
4. W przypadku zmiany Regulaminu przez Sprzedawcę, Klient może wypowiedzieć Umowę
ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
5. Prawem właściwym dla Umów i Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

6. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

7.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2015 r.

 

 

 

 

 

  

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

................................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

Grzegorz Żukowski

ul. Narbutta 24/33

02-02-541 Warszawa

Adres korespondencyjny

(odbiory osobiste)

ul. Cukrownicza 4

06-400 Ciechanów

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

 

..............................

   podpis konsumenta

 

 

 

 

Szanowny Kliencie!

Pamiętaj aby do niniejszego oświadczenia dołączyć

FORMULARZ ZWROTU TOWARU który znajduję się poniżej.

 


 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

 

IMIĘ I NAZWISKO osoby dokonującej zwrotu:

 

.....................................................................................................................

ADRES
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu):

 

ADRES E-MAIL:

 

TELEFON:

 

NUMER ZAMÓWIENIA:

 

NUMER FAKTURY/PARAGONU :

 

DATA ZAMÓWIENIA :

 

 

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

nazwa Banku: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż:

1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. z 2000 roku, nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) odstępuję od transakcji na odległość z firmą ETERTECH Grzegorz Żukowski ul. Narbutta 24/33; 02-541 Warszawa i zwracam wymienione poniżej towary.

2. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu, w tym konieczność dołączenia do przesyłki niniejszego formularza oraz oryginalnego dokumentu sprzedaży (paragon) lub kopii faktury wystawionych w związku ze sprzedażą zwracanego towaru.

NAZWA TOWARU

ILOŚĆ

CENA BRUTTO

PRZYCZYNA ZWROTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi klienta:...........................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................

…....................................................

czytelny podpis klienta

 

Formularz zwrotu.pdf

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.pdf