Szukaj

Kategorie

GPRS-A Uniwersalny moduł GPRS

Uniwersalny moduł monitorujący GPRS (obudowa plastikowa, antena GSM)

Numer katalogowy: SAT000449

GPRS-A Uniwersalny moduł monitorujący ; Satel
 • Dostawa: od 10,00 zł
318,82 zł / szt. 259,20 zł + 23% VAT

Opis

GPRS-A Uniwersalny moduł monitorujący

GPRS-A to uniwersalny moduł monitorujący, wyposażony w telefon GSM, obsługujący transmisję danych w technologii 2G. 
Urządzenie stanowi rozszerzenie systemu sygnalizacji włamania i napadu, a także systemów automatyki.

Prowadzi skuteczny monitoring – z centrali alarmowej do stacji monitorującej – i powiadamia osoby zainteresowane o wybranych zdarzeniach. Dzięki konfigurowalnym wejściom, obsługującym sygnały cyfrowe i analogowe, może nadzorować pracę dowolnych czujników mierzących różne wielkości fizyczne, zgłaszając przekroczenie zadanych wartości progowych.

Z myślą o współpracy z przedpłaconymi kartami SIM wyposażono go w funkcje do ich obsługi, umożliwiające sprawdzenie stanu konta i ustawianie powiadomień o przekroczeniu minimalnej kwoty.

Pełna elastyczność

Moduł może monitorować dowolny system: alarmowy lub automatyki. Z powodzeniem znajdzie zastosowanie w wielu już istniejących, jak i nowo budowanych instalacjach. Współpracując z centralą alarmową może symulować stację monitorującą, odbierając informacje o zdarzeniach. W przypadku współpracy z prostszymi modelami central lub podczas nadzorowania np. linii technologicznych, śledzi zmiany stanów na swoich wejściach. Otrzymane informacje przekazuje do stacji monitorujących agencji ochrony lub zainteresowanych osób.

GPRS-A potrafi działać autonomicznie, np. jako sterownik nadzorujący między innymi linie technologiczne lub systemy automatyki.

 

Monitoring zdarzeń

W obszarze monitoringu, skuteczne przesyłanie informacji realizowane jest:

 • GPRS – z wykorzystaniem protokołów TCP lub UDP
 • wiadomości SMS.

W przypadku udostępniania zdarzeń w technologii GPRS, moduł obsługuje dwa formaty transmisji:

 • SIA-IP (do współpracy z dowolną stacją monitorującą)
 • SATEL (do współpracy z urządzeniami produkcji SATEL: stacją monitorującą STAM-2 lub konwerterem monitoringu TCP/IP do formatów audio SMET-256).

Powiadamianie

Moduł GPRS-A zapewnia przesyłanie powiadomień na maksymalnie 8 numerów telefonów. 
Funkcja ta może być realizowana poprzez:

 • wiadomości SMS
 • komunikaty PUSH
 • usługę CLIP.

Urządzenie może przekazywać powiadomienia kilkoma niezależnymi torami. Monit o zdarzeniu zostanie wysłany wszystkimi zaprogramowanymi wcześniej drogami, dzięki czemu informacja dotrze do odbiorcy nawet wówczas, gdy jedna ze ścieżek okaże się niedostępna.

Zdalne sterowanie

GPRS-A posiada 4 wyjścia, którymi można sterować zdalnie i aktywować praktycznie z każdego miejsca, na kilka sposobów:

 • przy użyciu wiadomości SMS (z 8 numerów)
 • z aplikacji mobilnej GX CONTROL
 • z komputera z zainstalowanym
 • oprogramowaniem GX Soft
 • z wykorzystaniem usługi CLIP 
 • (z 1024 numerów lub bez ograniczeń).

Współpraca z urządzeniami m.in. detekcyjnymi i pomiarowymi

GPRS-A może pracować z szeregiem urządzeń wyposażonych w złącza typu normalnie otwartego (NO) lub normalnie zamkniętego (NC). Na wejścia modułu mogą być podawane sygnały z czujników analogowych i przetworników cyfrowo-analogowych, co daje ogromne możliwości jego wykorzystania.

Gdy zajdzie taka potrzeba, moduł przetworzy (przeskaluje) otrzymany sygnał na dowolną jednostkę np. temperatury lub inną wielkość fizyczną. Przekroczenie jednego z ustalonych przez instalatora progów (dolnego lub górnego) będzie skutkowało:

 • wysłaniem raportu do stacji monitorujących
 • nadaniem powiadomienia do wybranych osób
 • automatyczną reakcją modułu – wykonaniem zaplanowanej akcji.

Monitorowana logistyka

GPRS-A jest zasilany napięciem stałym 12 V dzięki czemu znajdzie zastosowanie m.in. w pojazdach osobowych, ciężarowych, przyczepach kempingowych czy na jachtach - jako samodzielne urządzenie. Moduł zabezpieczy wnętrze danego obiektu; powiadomi zdalnie o otwarciu drzwi lub próbie uruchomienia silnika.

Dzięki współpracy np. z czujnikami temperatury i wilgotności, znakomicie poradzi sobie z monitorowaniem warunków środowiskowych w transporcie m.in. żywności czy leków:

 • na bieżąco przesyłając informacje o wybranych parametrach
 • alarmując o przekroczeniu zadanych limitów
 • lub zmianie stanu na wejściu reagując na określone zdarzenia

IoT - Internet Rzeczy

Niespotykanym dotąd rozwiązaniem jest współpraca uniwersalnego modułu komunikacyjnego z systemami automatyki i akwizycji danych. Polega ona na przesyłaniu danych pomiarowych z wykorzystaniem technologii GPRS, przy użyciu otwartych protokołów komunikacyjnych. Dzięki temu, działanie GPRS-A wpisuje się w koncepcję Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things).

Gdy zajdzie taka potrzeba, moduł przetworzy (przeskaluje) otrzymany sygnał na dowolną jednostkę np. temperatury lub inną wielkość fizyczną.

Cyfrowe zbieranie danych

Funkcja IoT, dostępna w programie konfiguracyjnym GX Soft, umożliwia wysyłanie danych z wielu urządzeń do jednego miejsca (centralnego serwera), z którego możliwe jest także zdalne sterowanie wyjściami wszystkich podłączonych modułów. Tak zbudowany system jest skalowalny, a liczba zintegrowanych modułów GPRS-A zależy jedynie od możliwości samego serwera.

Gromadzenie informacji z wielu modułów - w jednym miejscu - pozwala na stworzenie narzędzia do nadzorowania np. floty pojazdów.

Interfejs i integracja

GPRS-A wspiera trzy ogólnodostępne, otwarte protokoły komunikacyjne: MQTT, JSON oraz MODBUS RTU. Użytkownicy zyskują tym samym bardzo szerokie możliwości wykorzystania, obróbki, gromadzenia i wizualizacji danych. Informacje wysyłane przez moduł mogą być przetwarzane zarówno w programach dostępnych na rynku, jak i w aplikacjach tworzonych od podstaw.

Mobilny dostęp

Aplikacja GX CONTROL umożliwia:

 • weryfikację stanu wejść i wyjść (podłączonych urządzeń)
 • przeglądanie awarii z możliwością kasowania ich pamięci
 • podgląd pamięci zdarzeń z możliwością filtrowania
 • zdalne sterowanie wyjściami modułu (podłączonymi do nich urządzeniami).

Komunikaty PUSH zapewniają użytkownikowi stały dostęp do powiadomień.

Co ważne, konfiguracja aplikacji jest bardzo prosta, podobnie jak połączenie z modułem. Wystarczy wysłać z jej poziomu SMS do urządzenia, aby otrzymać w odpowiedzi dane konfiguracyjne. Inny, równie wygodny sposób, to zeskanowanie kodu QR, który generowany jest w programie GX Soft.

Funkcjonalne programowanie

GX Soft to wszechstronne narzędzie wyposażone w przyjazny i czytelny interfejs, przeznaczone do konfiguracji, a także diagnostyki modułów komunikacyjnych SATEL. Współpraca modułu z programem odbywa się lokalnie (przez RS-232 (TTL)) lub zdalnie (przez GPRS).
 

Wygodne i bezpieczne połączenie

Połączenie aplikacji GX CONTROL i programu konfiguracyjnego GX Soft z modułem GPRS-A zajmuje jedynie kilka chwil. Proces nie wymaga stosowania zewnętrznego adresu IP, ani zaawansowanej konfiguracji sieci. Wygodne korzystanie z bogatej funkcjonalności GX CONTROL i GX Soft możliwe jest dzięki usłudze zestawiania połączeń SATEL. Przesyłane dane są szyfrowane z użyciem złożonego algorytmu, co zapewnia bezpieczeństwo transmisji.

Zdalna aktualizacja oprogramowania

GPRS-A współpracuje z oprogramowaniem UpServ, co umożliwia zdalną aktualizację urządzenia. Zapewnia to szybkie wprowadzanie nowych funkcjonalności, z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie, bez konieczności dojazdu do obiektu, w którym rozlokowane są moduły komunikacyjne

Uniwersalny moduł monitorujący

Monitoring zdarzeń

 • źródła monitoringu:
 • monitoring audio centrali 
 • zdarzenia wewnętrzne
 • naruszenie wejść
 • zmiana stanu wyjść
 • tory raportowania:
 • SMS
 • GPRS (TCP/UDP)

Powiadamianie

 • źródła powiadomień:
 • monitoring audio centrali alarmowej
 • zdarzenia wewnętrzne
 • naruszenie wejść
 • zmiana stanu wyjść
 • sposoby powiadamiania:
 • SMS
 • PUSH
 • CLIP

Współpraca z dowolną centralą alarmową

 • wejścia programowalne
 • wyjścia z możliwością zdalnego sterowania
 • konwersja monitoringu audio (PSTN) do formatów: SMS, TCP/UDP

Obsługa otwartych protokołów komunikacyjnych (przez GPRS):

 • MQTT
 • JSON
 • MODBUS RTU

Zdalne sterowanie wyjściami

 • SMS
 • CLIP
 • aplikacja mobilna GX CONTROL
 • program konfiguracyjny GX Soft

Program konfiguracyjny GX Soft

 • intuicyjny interfejs
 • pełna konfiguracja modułu
 • podgląd pamięci zdarzeń
 • diagnostyka usterek

Aplikacja mobilna GX CONTROL dla Android i iOS

 • sprawdzanie stanu wejść z możliwością ich blokowania
 • wyświetlanie wskazań z wejść analogowych
 • prezentacja odczytów z podłączonych czujników cyfrowych
 • sterowanie i sprawdzanie stanu wyjść
 • przeglądanie awarii z możliwością kasowania ich pamięci
 • podgląd pamięci zdarzeń z możliwością filtrowania
 • powiadomienia PUSH

Obsługa otwartych protokołów komunikacyjnych (przez GPRS):

 • MQTT
 • JSON
 • MODBUS RTU

Rodzaje wejść:

 • cyfrowe (NO, NC)
 • analogowe
 • magistrala cyfrowych czujników typu 
 • 1-Wire

    

Charakterystyka 

GPRS -A jest uniwersalnym modułem monitorującym, mogącym pracować autonomicznie lub w ramach systemu sygnalizacji włamania i napadu, a także systemów automatyki. Urządzenie wyposażone jest w telefon GSM, obsługujący transmisję danych w technologii 2G.

W systemach alarmowych moduł ten może służyć do realizacji monitoringu, współpracując z dowolną centralą alarmową. Połączenie z nią odbywa się za pośrednictwem jej dialera lub odpowiednio skonfigurowanych wyjść.

Urządzenie posiada 8 wejść, które można ustawić jako cyfrowe (NO, NC) lub analogowe. Te, które pracują jako analogowe, mogą być wykorzystywane w układach automatyki lub do monitorowania szerokiego spektrum zewnętrznych urządzeń, takich jak np. czujniki temperatury, ciśnienia, wilgotności. GPRS-A posiada także magistralę 1-Wire, do której można podłączyć maksymalnie 8 cyfrowych czujników temperatury DS-T1. Moduł może wysyłać dane pomiarowe przez GPRS z użyciem otwartych protokołów komunikacyjnych: MQTT, JSON oraz MODBUS RTU. Istnieje możliwość stworzenia serwera, który będzie zbierał dane z wielu modułów, w celu ich obróbki i wizualizacji – np. w celu nadzorowania parametrów środowiskowych panujących w grupie chłodni, magazynów czy hal produkcyjnych. Wpisuje się to w koncepcję tzw. Internetu Rzeczy (ang. IoT – Internet of Things). GPRS-A w odpowiedzi na przekroczenie zadanych wartości progowych sygnałów na wejściach, może raportować takie zdarzenie do stacji monitorującej lub wysyłać powiadomienie wskazanym użytkownikom. Możliwe jest także zaprogramowanie automatycznej reakcji, polegającej na zmianie stanu wybranych wyjść, np. załączając ogrzewanie w odpowiedzi na znaczny spadek temperatury.

Moduł oferuje powiadamianie maksymalnie 8 użytkowników, na kilka sposobów: wiadomościami SMS lub PUSH, bądź poprzez usługę CLIP.

Urządzenie posiada 4 programowalne wyjścia, którymi można sterować zdalnie z wykorzystaniem SMS, CLIP, aplikacji mobilnej GX CONTROL lub oprogramowania konfiguracyjnego GX Soft. GPRS-A może więc być użyty do zdalnego sterowania systemem alarmowym lub innymi podłączonymi do modułu urządzeniami.

Do programowania i konfiguracji wykorzystuje się komputer z zainstalowanym programem GX Soft. Połączenie z modułem może odbywać się lokalnie, po podłączeniu do portu RS-232 (TTL) modułu lub zdalnie, łącząc się z urządzeniem przez GPRS.

Zdalna aktualizacja urządzenia (jego firmware’u) możliwa jest dzięki współpracy GPRS-A z oprogramowaniem UpServ.

 • konwersja monitoringu telefonicznego na formaty SMS / GPRS
 • przesyłanie powiadomień do max. 8 numerów telefonów
 • powiadamianie: SMS / CLIP / PUSH
 • 8 programowalnych wejść (NO / NC / analogowe)
 • magistrala temperaturowych czujników cyfrowych 1-Wire
 • możliwość konfiguracji reakcji na przekroczenie wartości progowych na wejściach
 • 4 wyjścia (2 przekaźnikowe, 2 typu OC) sterowane za pomocą SMS / CLIP / GX CONTROL / GX Soft
 • IoT - obsługa przez GPRS otwartych protokołów: MQTT, JSON, MODBUS RTU
 • możliwość sprawdzenia stanu konta pre-paid i powiadamianie o przekroczeniu limitu środków
 • konfiguracja ustawień modułu:
  • lokalne - komputer z programem GX Soft podłączony do portu RS-232 (TTL) modułu
  • zdalnie - komputer z programem GX Soft łączący się z modułem przez GPRS
 • współpraca z aplikacją mobilną GX CONTROL
 • możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania (firmware)

Zobacz także

Nie znaleziono produktów odpowiadających zadanym kryteriom

Zapytaj o produkt

Koszty dostawy

Dane firmy

ETERTECH Grzegorz Żukowski

ETERTECH Grzegorz Żukowski

Adres

Narbutta 24/33

02-541 Warszawa

E-mail
Telefon

tel.: 505 034 346

Konto bankowe

IdeaBank: 63 1950 0001 2006 5062 3156 0001

Dane firmy:

NIP: 5213181040

Regon: 362631964

ETERTECH Grzegorz Żukowski

 

Adres korespondencji i zwrotów:

ETERTECH Grzegorz Żukowski

ul. Cukrownicza 4

06-400 Ciechanów

Chcesz zadbać o ochronę swojego domu? Interesują Cię tanie zestawy alarmowe? Nasz sklep z Warszawy oferuje najlepszą cenę.  Znajdziesz tu zabezpieczenia elektroniczne każdego rodzaju. Proponujemy między innymi: alarmy domowe, alarmy i czujki Satel, akumulatory do alarmów, czujniki dymu, ciepła, gazu, zalania wodą, czujniki ruchu Orno, wideofony, domofony Commax, dyski hdd do monitoringu, kable alarmowe, kamery przemysłowe, kamery do domu, kontaktrony, rejestratory CCTV, zamki szyfrowe, zasilacze buforowe, sterowniki bramy, inteligentny dom Fibaro. Nasz sklep z chęcią zamontuje Ci system monitoringu z kamerami w dobrej cenie.
Zapraszamy do kontaktu. 

Newsletter

Bądź zawsze dobrze poinformowany o ważnych zmianach, nowych produktach lub usługach oraz specjalnych ofertach w naszym sklepie. Zapisz się na darmowy biuletyn już teraz.

Adres email wydaje się błędny. Subskrypcja na adres {0} została anulowana.